Wyjątkowe kwiaty na każdą okazję flower box. Wieczne róże, mydlane bukiety, zestawy prezentowe. Kup online - dostawa 0 zł.

Regulamin sklepu internetowego


1. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy Lovely Shine, dostępny pod adresem internetowym:  www.lovelyshine.pl prowadzony jest przez Sebastian Paprocki, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FHU Sebastian Paprocki, NIP 7231544502, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej; adres e-mail: biuro@lovelyshine.pl.

2. Sklep www.lovelyshine.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Zamówienia mogą być składane przez Klienta poprzez stronę internetową www.lovelyshine.pl oraz  maila biuro@lovelyshine.pl

5. Definicje.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamówi towar za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie.

Sklep – to sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny dostępnej w sieci pod adresem www.lovelyshine.pl

Sprzedawca – Sebastian Paprocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU Sebastian Paprocki, NIP 7231544502, Wierzbowo-Wieś 20A, 18-300 Wierzbowo-Wieś wpisany do ewidencji działalności gospodarczej; adres e-mail: biuro@lovelyshine.pl

Regulamin – to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej www.lovelyshine.pl

6. Sklep www.lovelyshine.pl prowadzi sprzedaż detaliczną produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy

  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Produkty

1. Produkty prezentowane na stronie zawierają podatek według aktualnie obowiązującej stawki VAT.

2. Niektóre produkty mogą być w danym momencie niedostępne, pomimo, że na stronie istnieje możliwość ich zakupu. W takim przypadku rezerwujemy sobie prawo do ich zastąpienia produktem podobnym, bądź o podobnej wartości i jakości.

4. Lovely Shine zapewnia stan, jak na zdjęciu produktowym kwiatów wiecznych, przez 1 rok od momentu doręczenia do odbiorcy, gdy będą pielęgnowane według zaleceń przekazanych w formie papierowej wraz z towarem oraz na stronie internetowej w zakładce: FAQ. Róże wieczne we flowerboxach sprzedawane są w postaci główek róż.

6. Ilość róż w flowerboxach może różnić się od zdjęć prezentowanych na stronie, bądź w opisach produktów, nawet o połowę. Produkty sprzedawane są na wielkość pudełka, nie natomiast na ilość kwiatów. Nieodpowiednia ilość kwiatów, które wypełniają całe pudełko, nie może być przyczyną reklamacji.

7. Róże wieczne sprzedawane w mixach kolorystycznych mogą zmieniać barwę, na kolor sąsiedniej główki róży i nie może to być przyczyną reklamacji.

8. Róże wieczne nie mogą być przechowywane w wilgotnych miejscach, jak również podlewane, w sytuacji gdy Klient nie zachowa się do zaleceń, reklamacje nie zostaną uwzględnione.

9. Róże wieczne mogą zmieniać swoją barwę wraz z upływem czasu, szczególnie kolor może stawać się mniej intensywny, bądź nawet biały, nie może to być przyczyną reklamacji.

10.  Słodkie boxy powstają z róż mydlanych, które pełnią funkcję dekoracyjną, posiadają delikatny, aksamitny zapach. Dołączone słodycze są produktami znanych marek, nie bierzemy odpowiedzialności za ich produkcję.

3. Zamówienia i płatności.

1. Składając zamówienie poprzez stronę internetową www.lovelyshine.pl podawane są zrozumiałe komunikaty wyjaśniające jak przejść do następnego etapu w celu dokonania zamówienia. Przy składaniu zamówienia wymagamy podania swoich danych osobowych, numeru kontaktowego, a także adresu pod który ma zostać dostarczona przesyłka.

2. Zamówienie można składać 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Przy procesie płatności serwisy, z których korzystamy wymagają podania danych płatniczych.

4. Składając zamówienie poprzez stronę internetową płatności dokonywane są za pomocą systemu Przelewy 24 lub płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5. Realizacja zamówienia może zostać dokonana dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie.

6. Do 30 minut od złożenia zamówienia można z niego zrezygnować wysyłając maila na adres: biuro@lovelyshine.pl

7. Lovely Shine ma prawo anulować realizację zamówienia w przeciągu 24 h od jego złożenia, bez podania przyczyny.

8.  W przypadku nie opłacenia przez Klienta zamówienia od razu po jego złożeniu, zamówienie otrzymuje status : Oczekiwanie na płatność. Wówczas nawet po opłaceniu, może nie nastąpić dostawa w wybranym przez Klienta terminie. Wówczas niezwłocznie po opłaceniu zamówienia należy wysłać potwierdzenie na adres: biuro@lovelyshine.pl

4. Dostawa

1. Nasze produkty dostarczamy na terenie całej Polski.

2. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu płatności do 48h.

3. DARMOWA DOSTAWA do zakupów powyżej 89 zł

4. Do zakupów poniżej 89 zł dostawa płatna 17 zł

5. Dostawa za pomocą paczkomatów InPost oraz firm kurierskich (nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez firmy kurierskie. Paczki  doręczane są w wybranym terminie w 99%).

6. Fakturę/paragon wysyłamy wyłącznie na podany adres mailowy dzięki czemu zakupiony prezent można wysłać bezpośrednio dla osoby obdarowywanej. W takim przypadku podczas składania zamówienia należy podać imię, nazwisko, a także numer telefonu osoby dla której chcemy zrobić niespodziankę. Następnie należy podać tylko własny adres e-mail, na który wyślemy potwierdzenie zamówienia oraz fakturę/paragon. Do paczki istnieje możliwość dołączenia liściku z życzeniami (należy je podać podczas składania zamówienia w polu UWAGI).

5. Reklamacje

1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje możliwe są w następujących sytuacjach:

a) przesyłka nie zostanie doręczona, bądź będzie zniszczona,

b) zamówienie nie będzie odpowiadało wybranemu przez Klienta na stronie.

W przypadku niedostarczenia przesyłki niezbędne w procesie reklamacyjnym jest pisemne oświadczenie adresata o zdarzeniu.

3. W sytuacji niedostarczenia przesyłki z winy kuriera, wydajemy dokumenty niezbędne, aby Klient złożył w swoim imieniu roszczenie reklamacyjne do firmy kurierskiej. Jako Lovely Shine dopełniając wszystkich danych zawartych w umowie z Klientem, nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji wystąpienia winy wyłącznie po stronie kuriera.

4. W przypadku róż wiecznych gwarancja udzielana jest na okres roku, tylko w sytuacji gdy Klient pielęgnował produkt według zaleceń.

5. W celu udokumentowania niezgodności towaru z umową, należy do 24 godzin po odebraniu przesyłki wysłać na adres mailowy. W przeciwnym wypadku reklamacje nie będą rozpatrywane.

6. Reklamacje należy złożyć poprzez adres mailowy: biuro@lovelyshine.pl

6. Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Powyższy zapis odnosi się do Flowerboxów z wiecznymi różami, oraz słodkich boxów z różami mydlanymi, które tworzone są na specjalnie zamówienie klienta w celu zaspokojenia jego potrzeb. Produkty te posiadają terminy przydatności i są realizowane pod konkretne zamówienie, co oznacza ze nie da się ich wykorzystać w przypadku zwrotu.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

6.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.